Index Berita Kategori "Pawartos Kebumen"

Artikel yang berada dalam kategori "Pawartos Kebumen"

Bupati Ngecakaken Program Kredit Super Murah Dan Cepat Kangge Pedagang Ing Pasar Pagi Tumenggungan

Tuesday, 6 June 2017 / Pawartos Kebumen

Bupati Ngecakaken Program Kredit Super Murah Dan Cepat Kangge Pedagang Ing Pasar Pagi Tumenggungan KEBUMENKAB.GO.ID - Kangge ngatasi supados para bakul-bakul alit mboten kejiret rentenir, Bapa Bupati Kebumen, Ir. HM. Yahya Fuad, SE, ngecakaken program kredit super murah lan cepat ing pasar pagi Tumenggungan. Program kredit kangge pedagang pasar kalawau mujudaken produk jasa saking Bank ingkang kagabung ing saklebetipun BUMD Kabupaten Kebumen. Sakcekapipun nindakaken jama'ah ...

SERANGAN AMA CELENG DAMEL MIRIS WARGA TLOGOWULUNG

Saturday, 13 May 2017 / Pawartos Kebumen

KEBUMENKAB.GO.ID - Sakcekapipun nindakaken sholat subuh wonten ing kegiatan Safari Subuh ingkang mapan ing masjid Al Huda, dukuh Silekor, Tlogowulung, rikala dinten Kemis enjang (11/5) bapa Bupati Kebumen Ir. HM. Yahya Fuad, SE ngersakaken wawanpangandikan kaliyan warga masyarakat. Wonten ing wawanpangandikan kalawau bapa Bupati Ir. HM. Yahya Fuad, SE nampi pangudarasanipun warga ...