Bupati Ngecakaken Program Kredit Super Murah Dan Cepat Kangge Pedagang Ing Pasar Pagi Tumenggungan

Tuesday, 6 June 2017 / Pawartos Kebumen

KREDIT SUPER MURAH.jpg

KEBUMENKAB.GO.ID - Kangge ngatasi supados para bakul-bakul alit mboten kejiret rentenir, Bapa Bupati Kebumen, Ir. HM. Yahya Fuad, SE, ngecakaken program kredit super murah lan cepat ing pasar pagi Tumenggungan.

Program kredit kangge pedagang pasar kalawau mujudaken produk jasa saking Bank ingkang kagabung ing saklebetipun BUMD Kabupaten Kebumen.

Sakcekapipun nindakaken jama'ah sholat Subuh wonten ing Masjid Syajaratun Thoyibah-komplek toko Asri Kebumen, rikala dinten Sabtu enjang(3/6) kepengker, bapa Bupati Kebumen ngersakaken rawuh dhateng pasar pagi lan mbiwarakaken cak-cakanipun program kredit, murah dan cepat.

Wonten ing kalodangan kalawau, bapa Bupati Kebumen, Ir. HM. Yahya Fuad, SE maringaken dhateng 10 tiyang ingkang minangka perwakilan pedagang pasar pagi Tumenggungan Kebumen. Ing kredit utawi ampilan artha kalawau, namung dipun tarik anakan utawi bunga ampilan ingkang agengipun kepetang alit sanget inggih punika 0,75?.

Kegiatan punika dipun leksanakaken, jalaran sangsaya  tambah kathaipun kebetahan pawitan utawi modal tumrap para bakulan alit. Para bakulan alit ing pasar, sakdangunipun punika kathah ingkang nggantungaken nasib ing tanganipun  "bank ucek-ucek" ingkang yektosipun anakan utawi bunga ampilanipun inggil sanget lan njiret gulu. Nanging para bakul punika, rila mendet risiko punika, jalaran piyambakipun, inggih para bakul-bakul alitan ing peken, mbetahaken ampilan artha ingkang cepet, lan tumunten saged dipun tampi. 
"Cung KTP, cung duwit" , miderek aturipun salah setunggalipun bakul saking Kawedusan.

BUMD ingkang kegabung ing program punika, inggih punika PD, Bank BKK Kebumen, Bank BKK Sruweng lan  mboten ketilaran, BAZNAS Kebumen ugi badhe tumut maringi ampilan kanthi persyaratan ingkang gampil sanget, inggih punika namung cekap ngagem fotokopi KTP kemawon.(admin/Pekik Sat Siswonirmolo)

 

 

 

 


File Terkait Dari Berita "Bupati Ngecakaken Program Kredit Super Murah Dan Cepat Kangge Pedagang Ing Pasar Pagi Tumenggungan" :